"Ktoś musi ciężko pracować: albo Ty, albo Twoje pieniądze" (Piotr Hryniewicz)

Strona główna » ERL – duże inwestycje

ERL – duże inwestycje

Projekt Ekspert Rynku Lokalnego daje również możliwość współfinansowania i realizacji nie tylko na mieszkaniach (flipy), ale również całych budynkach, kamienicach oraz projektach deweloperskich!

Jeżeli potrzebujesz zrozumieć formę działalności, przez którą realizujemy takie projekty, jak i do czego się przygotować na każdym etapie, zapraszamy na dedykowane szkolenie tematyczne.

Cały proces, w skrócie, wygląda następująco:

Akceptacja inwestycji:

 • I etap – własna weryfikacja opłacalności inwestycji (tabela prognozy) – decyduje Ekspert Rynku Lokalnego
 • II etap – wypełnienie formularza przygotowania inwestycji deweloperskiej  – decyduje Zarząd Spółki
 • III etap – przesłanie dokumentów wymienionych w formularzu analizy inwestycji, potwierdzających wskazane w nim dane – decyduje Zarząd Spółki
 • IV etap – audyt budowlany (weryfikacja inspektora Spółki) i audyt prawny nieruchomości – decyduje Rada Inwestorów
 • V etap – wstępne deklaracje – decydują Wspólnicy spółki Inwestycje Hryniewicz.pl poprzez deklaracje – jeśli zbierze się cały potrzebny kapitał, oznacza to pełną akceptację

Forma prawna pożyczkobiorcy: Sp. z o. o. sp. kom.

 • Sp. z o. o. (komplementariusz) – ERL w Zarządzie, 100% udziałów przewłaszczonych na pożyczkodawcę na czas inwestycji
 • ERL komplementariuszem do czasu wypłaty zysku z inwestycji
 • Spółka PH jako komandytariusz i zabezpieczenie przed sprzedażą/obciążaniem

Zabezpieczenia:

 • Kaucja do weryfikacji prawno-budowlanej (10.000 zł), zwracana po podpisaniu umowy pożyczki
 • Wkład własny min. 20% kosztów inwestycji
 • Umowa pożyczki z ustanowieniem hipoteki na nieruchomości lub pełnomocnictwo do jej ustanowienia i wpisu w KW
 • W indywidualnych przypadkach możliwość przewłaszczenia na zabezpieczenie nieobciążonej nieruchomości mieszkalnej
 • Weksel wystawiony przez Pożyczkobiorcę i poręczony przez wszystkich Wspólników sp. z o. o. sp. kom. i ich współmałżonków (również przy rozdzielności majątkowej)
 • Wgląd do konta spółki komandytowej, bez możliwości wykonywania przelewów

Koszt pożyczki:

 • O wysokości oprocentowania decydują ERL i Wspólnicy we wstępnej deklaracji
 • Spółka Inwestycje Hryniewicz.pl pożycza spółce ERL’a na ustalony procent (jeśli >7,2%, to Wspólnicy otrzymują ustalony procent pomniejszony o lichwę)
 • Prowizja Spółki = 5-8% kwoty pożyczki w zależności od jakości zabezpieczenia

Jeśli będziesz zainteresowany współpracą i współfinansowaniem naszej Spółki Inwestycyjnej, napisz do nas.