"Ktoś musi ciężko pracować: albo Ty, albo Twoje pieniądze" (Piotr Hryniewicz)

Strona główna » Możliwość dołączenia nowych inwestorów spoza grona Absolwentów

Możliwość dołączenia nowych inwestorów spoza grona Absolwentów

Wspólnicy,

Wygląda, że wyczerpuje się Wasz kapitał, który byliście w stanie zainwestować przy gwarantowanych 8-10% rocznie. Wiem, że przy 15% znajdziecie kolejne 5-10 mln zł…
Jest to bardzo oczekiwana sytuacja – Wasz kapitał ciężko pracuje. I jako zarządzający spółką Inwestycje Hryniewicz.pl jestem dumny i szczęśliwy z takiego stanu rzeczy.

Z drugiej jednak strony, mocno wypromowaliśmy projekt ERL’a i brak kapitału może spowodować, że inwestorzy zaczną poszukiwać go w innych źródłach. Zależy mi na wspieraniu naszych Absolwentów, żeby zarabiali na inwestycjach w nieruchomości, skoro przy okazji możemy na tym zarobić my wszyscy.

Chciałbym zaproponować Wam rozwiązanie, które jest kompilacją naszych wcześniejszych dyskusji na forum i podczas Zjazdów Absolwentów:

http://forum.edukacjainwestowania.pl/index.php?topic=1965.0
http://forum.edukacjainwestowania.pl/index.php?topic=2338.0

  • Absolwenci mają rodzinę i znajomych, którzy chętnie by z nami inwestowali, jednak tę możliwość zamknęliśmy,
  • moglibyśmy dopuścić tę grupę osób do Spółki, wyłącznie na zaproszenie Absolwenta,
  • osoby te, nie-Absolwenci, których nazwijmy Inwestorami Pasywnymi, kupowaliby tylko jeden udział za 1000 zł i mieli możliwość zainwestowania na stały, gwarantowany procent, ale bez odsetek premiowych.

Jak będzie wyglądała nowa procedura zbierania kapitału na inwestycje:

  1. odsetki gwarantowane są nie niższe niż 8%,
  2. standardowy mailing do Wspólników-Absolwentów i możliwość zadeklarowania kwoty między 10.000 zł a 20% ceny zakupu,
  3. jeśli pula nie zbierze się w ciągu 24h, wtedy ERL decyduje o podwyższeniu odsetek gwarantowanych o 1-4% (nie mniej niż do 10%) poprzez zmniejszenie swojego zysku,
  4. Wspólnicy-Absolwenci, którzy złożyli deklaracje (odsetki gwarantowane zostają zwiększone do nowej, wyższej wartości), mają możliwość zadeklarowania wyższej kwoty, nawet ponad 20% ceny zakupu (czas min. 12h od wysłania informacji),
  5. jeśli pula nadal się nie zbierze, to pozostali Wspólnicy-Absolwenci otrzymują informację, że odsetki zostały podwyższone (czas na deklarację min. 12h od wysłania informacji),
  6. jeżeli pula nadal się nie zbierze, wtedy informację i możliwość deklaracji otrzymują Inwestorzy Pasywni na gwarantowane 8%, ale nie będą mieli prawa do odsetek premiowych, które przypadną proporcjonalnie dla Wspólników-Absolwentów.

Jeśli masz jakieś uwagi, sugestie lub pytania, zapraszam do dyskusji na forum: http://forum.edukacjainwestowania.pl/index.php?topic=2531.0